Game bài

Miền nam

mega645-530.jpg 18.5
power655-7364.jpg 30,0 3,2
ad top

Sớ đầu đuôi Miền nam

Thứ 3
04-01-2022
Bến Tre
88 - 57
Vũng Tàu
47 - 02
Bạc Liêu
63 - 60
Thứ 3
28-12-2021
Bến Tre
39 - 13
Vũng Tàu
39 - 97
Bạc Liêu
10 - 45
Thứ 3
21-12-2021
Bến Tre
69 - 37
Vũng Tàu
94 - 54
Bạc Liêu
34 - 37
Thứ 3
14-12-2021
Bến Tre
52 - 39
Vũng Tàu
28 - 04
Bạc Liêu
89 - 96
Thứ 3
07-12-2021
Bến Tre
87 - 44
Vũng Tàu
19 - 06
Bạc Liêu
43 - 36
Thứ 3
30-11-2021
Bến Tre
27 - 51
Vũng Tàu
87 - 83
Bạc Liêu
98 - 45
Thứ 3
23-11-2021
Bến Tre
22 - 38
Vũng Tàu
57 - 63
Bạc Liêu
11 - 76
Thứ 3
16-11-2021
Bến Tre
95 - 01
Vũng Tàu
05 - 26
Bạc Liêu
87 - 15
Thứ 3
09-11-2021
Bến Tre
60 - 26
Vũng Tàu
36 - 62
Bạc Liêu
13 - 84
Thứ 3
02-11-2021
Bến Tre
37 - 08
Vũng Tàu
23 - 83
Bạc Liêu
69 - 59
Thứ 3
26-10-2021
Bến Tre
80 - 04
Vũng Tàu
37 - 74
Bạc Liêu
45 - 95
Thứ 3
19-10-2021
Bến Tre
-
Vũng Tàu
-
Bạc Liêu
-
Thứ 3
12-10-2021
Bến Tre
-
Vũng Tàu
-
Bạc Liêu
-
Thứ 3
05-10-2021
Bến Tre
-
Vũng Tàu
-
Bạc Liêu
-
Thứ 3
28-09-2021
Bến Tre
-
Vũng Tàu
-
Bạc Liêu
-
Thứ 3
21-09-2021
Bến Tre
-
Vũng Tàu
-
Bạc Liêu
-
Thứ 3
14-09-2021
Bến Tre
-
Vũng Tàu
-
Bạc Liêu
-
Thứ 3
07-09-2021
Bến Tre
-
Vũng Tàu
-
Bạc Liêu
-
Thứ 3
31-08-2021
Bến Tre
-
Vũng Tàu
-
Bạc Liêu
-
Thứ 3
24-08-2021
Bến Tre
-
Vũng Tàu
-
Bạc Liêu
-
Thứ 3
17-08-2021
Bến Tre
-
Vũng Tàu
-
Bạc Liêu
-
Thứ 3
10-08-2021
Bến Tre
-
Vũng Tàu
-
Bạc Liêu
-
Thứ 3
03-08-2021
Bến Tre
-
Vũng Tàu
-
Bạc Liêu
-
Thứ 3
27-07-2021
Bến Tre
-
Vũng Tàu
-
Bạc Liêu
-
Thứ 3
20-07-2021
Bến Tre
-
Vũng Tàu
-
Bạc Liêu
-
Thứ 3
13-07-2021
Bến Tre
-
Vũng Tàu
-
Bạc Liêu
-
Thứ 3
06-07-2021
Bến Tre
83 - 32
Vũng Tàu
14 - 06
Bạc Liêu
79 - 18
Thứ 3
29-06-2021
Bến Tre
55 - 51
Vũng Tàu
20 - 21
Bạc Liêu
49 - 39
Thứ 3
22-06-2021
Bến Tre
64 - 18
Vũng Tàu
12 - 78
Bạc Liêu
69 - 12
Thứ 3
15-06-2021
Bến Tre
40 - 83
Vũng Tàu
56 - 08
Bạc Liêu
01 - 39
Thứ 3
08-06-2021
Bến Tre
02 - 59
Vũng Tàu
13 - 43
Bạc Liêu
15 - 76
Thứ 3
01-06-2021
Bến Tre
22 - 11
Vũng Tàu
19 - 78
Bạc Liêu
11 - 45
Thứ 3
25-05-2021
Bến Tre
25 - 75
Vũng Tàu
69 - 71
Bạc Liêu
10 - 96
Thứ 3
18-05-2021
Bạc Liêu
56 - 62
Vũng Tàu
04 - 48
Bến Tre
05 - 39
Thứ 3
11-05-2021
Bến Tre
44 - 92
Vũng Tàu
40 - 55
Bạc Liêu
10 - 06
Thứ 3
04-05-2021
Bến Tre
23 - 50
Vũng Tàu
20 - 87
Bạc Liêu
13 - 13
Thứ 3
27-04-2021
Bến Tre
49 - 01
Vũng Tàu
23 - 98
Bạc Liêu
63 - 12
Thứ 3
20-04-2021
Bến Tre
03 - 30
Vũng Tàu
07 - 81
Bạc Liêu
12 - 71
Thứ 3
13-04-2021
Bến Tre
90 - 00
Vũng Tàu
68 - 66
Bạc Liêu
55 - 88
Thứ 3
06-04-2021
Bến Tre
65 - 90
Vũng Tàu
16 - 61
Bạc Liêu
16 - 76
Thứ 3
30-03-2021
Bến Tre
59 - 74
Vũng Tàu
04 - 62
Bạc Liêu
26 - 66
Thứ 3
23-03-2021
Bến Tre
30 - 14
Vũng Tàu
78 - 71
Bạc Liêu
53 - 03
Thứ 3
16-03-2021
Bến Tre
42 - 99
Vũng Tàu
43 - 31
Bạc Liêu
60 - 44
Thứ 3
09-03-2021
Bến Tre
66 - 91
Vũng Tàu
74 - 34
Bạc Liêu
33 - 26
Thứ 3
02-03-2021
Bến Tre
43 - 74
Vũng Tàu
94 - 89
Bạc Liêu
93 - 64
Thứ 3
23-02-2021
Bến Tre
38 - 30
Vũng Tàu
49 - 26
Bạc Liêu
40 - 42
Thứ 3
16-02-2021
Bến Tre
50 - 75
Vũng Tàu
76 - 09
Bạc Liêu
88 - 01
Thứ 3
09-02-2021
Bến Tre
81 - 93
Vũng Tàu
12 - 75
Bạc Liêu
00 - 33
Thứ 3
02-02-2021
Bến Tre
81 - 51
Vũng Tàu
32 - 10
Bạc Liêu
38 - 58
Thứ 3
26-01-2021
Bến Tre
40 - 39
Vũng Tàu
47 - 64
Bạc Liêu
85 - 07
Thứ 3
19-01-2021
Bến Tre
75 - 28
Vũng Tàu
67 - 62
Bạc Liêu
60 - 15
Thứ 3
12-01-2021
Bến Tre
36 - 52
Vũng Tàu
57 - 68
Bạc Liêu
51 - 19
Thứ 3
05-01-2021
Bến Tre
02 - 91
Vũng Tàu
11 - 63
Bạc Liêu
19 - 13
Thứ 3
29-12-2020
Bến Tre
81 - 59
Vũng Tàu
05 - 31
Bạc Liêu
41 - 33
Thứ 3
22-12-2020
Bến Tre
15 - 38
Vũng Tàu
53 - 93
Bạc Liêu
16 - 03
Thứ 3
15-12-2020
Bến Tre
14 - 82
Vũng Tàu
95 - 72
Bạc Liêu
99 - 10
Thứ 3
08-12-2020
Bến Tre
20 - 67
Vũng Tàu
17 - 09
Bạc Liêu
64 - 29
Thứ 3
01-12-2020
Bến Tre
01 - 64
Vũng Tàu
32 - 78
Bạc Liêu
12 - 45
Thứ 3
24-11-2020
Bến Tre
33 - 63
Vũng Tàu
10 - 46
Bạc Liêu
31 - 98
Thứ 3
17-11-2020
Bến Tre
04 - 27
Vũng Tàu
66 - 10
Bạc Liêu
80 - 62
Thứ 3
10-11-2020
Bến Tre
30 - 73
Vũng Tàu
13 - 51
Bạc Liêu
87 - 93
Thứ 3
03-11-2020
Bến Tre
74 - 77
Vũng Tàu
40 - 78
Bạc Liêu
84 - 14
Thứ 3
27-10-2020
Bến Tre
66 - 40
Vũng Tàu
01 - 53
Bạc Liêu
45 - 37
Thứ 3
20-10-2020
Bến Tre
30 - 25
Vũng Tàu
08 - 38
Bạc Liêu
90 - 08
Thứ 3
13-10-2020
Bến Tre
46 - 82
Vũng Tàu
07 - 25
Bạc Liêu
50 - 94
Thứ 3
06-10-2020
Bến Tre
97 - 03
Vũng Tàu
89 - 97
Bạc Liêu
71 - 68
Thứ 3
29-09-2020
Bến Tre
03 - 50
Vũng Tàu
99 - 67
Bạc Liêu
55 - 74
Thứ 3
22-09-2020
Bến Tre
99 - 17
Vũng Tàu
89 - 85
Bạc Liêu
33 - 57
Thứ 3
15-09-2020
Bến Tre
04 - 27
Vũng Tàu
48 - 25
Bạc Liêu
45 - 81
Thứ 3
08-09-2020
Bến Tre
84 - 07
Vũng Tàu
94 - 86
Bạc Liêu
63 - 53
Thứ 3
01-09-2020
Bến Tre
12 - 52
Vũng Tàu
40 - 56
Bạc Liêu
24 - 74
Thứ 3
25-08-2020
Bến Tre
28 - 53
Vũng Tàu
51 - 50
Bạc Liêu
31 - 24
Thứ 3
18-08-2020
Bến Tre
50 - 95
Vũng Tàu
12 - 89
Bạc Liêu
00 - 00
Thứ 3
11-08-2020
Bến Tre
99 - 44
Vũng Tàu
11 - 04
Bạc Liêu
03 - 33
Thứ 3
04-08-2020
Bến Tre
44 - 63
Vũng Tàu
27 - 84
Bạc Liêu
56 - 50
Thứ 3
28-07-2020
Bến Tre
10 - 01
Vũng Tàu
84 - 01
Bạc Liêu
21 - 96
Thứ 3
21-07-2020
Bến Tre
46 - 48
Vũng Tàu
86 - 17
Bạc Liêu
93 - 77
Thứ 3
14-07-2020
Bến Tre
03 - 90
Vũng Tàu
67 - 29
Bạc Liêu
13 - 53
Thứ 3
07-07-2020
Bến Tre
80 - 82
Vũng Tàu
61 - 36
Bạc Liêu
13 - 60
Thứ 3
30-06-2020
Bến Tre
96 - 04
Vũng Tàu
26 - 53
Bạc Liêu
95 - 83
Thứ 3
23-06-2020
Bến Tre
42 - 88
Vũng Tàu
50 - 34
Bạc Liêu
07 - 77
Thứ 3
16-06-2020
Bến Tre
40 - 52
Vũng Tàu
15 - 56
Bạc Liêu
75 - 91
Thứ 3
09-06-2020
Bến Tre
02 - 00
Vũng Tàu
34 - 10
Bạc Liêu
92 - 09
Thứ 3
02-06-2020
Bến Tre
50 - 57
Vũng Tàu
00 - 62
Bạc Liêu
23 - 62
Thứ 3
26-05-2020
Bến Tre
07 - 89
Vũng Tàu
39 - 34
Bạc Liêu
46 - 43
Thứ 3
19-05-2020
Bến Tre
14 - 02
Vũng Tàu
60 - 34
Bạc Liêu
81 - 23
Thứ 3
12-05-2020
Bến Tre
84 - 11
Vũng Tàu
23 - 99
Bạc Liêu
77 - 97
Thứ 3
05-05-2020
Bến Tre
06 - 54
Vũng Tàu
86 - 98
Bạc Liêu
97 - 96
Thứ 3
28-04-2020
Bến Tre
-
Vũng Tàu
-
Bạc Liêu
-
Thứ 3
21-04-2020
Bến Tre
-
Vũng Tàu
-
Bạc Liêu
-
Thứ 3
14-04-2020
Bến Tre
-
Vũng Tàu
-
Bạc Liêu
-
Thứ 3
07-04-2020
Bến Tre
-
Vũng Tàu
-
Bạc Liêu
-
Thứ 3
31-03-2020
Bến Tre
89 - 60
Vũng Tàu
08 - 63
Bạc Liêu
43 - 13
Thứ 3
24-03-2020
Bến Tre
13 - 49
Vũng Tàu
73 - 71
Bạc Liêu
06 - 87
Thứ 3
17-03-2020
Bến Tre
63 - 42
Vũng Tàu
32 - 56
Bạc Liêu
08 - 25
Thứ 3
10-03-2020
Bến Tre
61 - 34
Vũng Tàu
17 - 54
Bạc Liêu
41 - 06
Thứ 3
03-03-2020
Bến Tre
88 - 06
Vũng Tàu
61 - 81
Bạc Liêu
96 - 06
Thứ 3
25-02-2020
Bến Tre
65 - 76
Vũng Tàu
90 - 70
Bạc Liêu
59 - 81
Thứ 3
18-02-2020
Bến Tre
39 - 60
Vũng Tàu
37 - 54
Bạc Liêu
56 - 10
Thứ 3
11-02-2020
Bến Tre
20 - 47
Vũng Tàu
45 - 31
Bạc Liêu
43 - 33
Thứ 3
04-02-2020
Bến Tre
78 - 36
Vũng Tàu
61 - 18
Bạc Liêu
84 - 31
Thứ 3
28-01-2020
Bến Tre
42 - 14
Vũng Tàu
45 - 00
Bạc Liêu
45 - 05
Thứ 3
21-01-2020
Bến Tre
73 - 00
Vũng Tàu
57 - 70
Bạc Liêu
37 - 47
Thứ 3
14-01-2020
Bến Tre
31 - 10
Vũng Tàu
56 - 86
Bạc Liêu
72 - 11
Thứ 3
07-01-2020
Bến Tre
87 - 08
Vũng Tàu
03 - 55
Bạc Liêu
57 - 01
Thứ 3
31-12-2019
Bến Tre
02 - 92
Vũng Tàu
95 - 46
Bạc Liêu
93 - 81
Thứ 3
24-12-2019
Bến Tre
74 - 93
Vũng Tàu
81 - 68
Bạc Liêu
32 - 94
Thứ 3
17-12-2019
Bến Tre
48 - 92
Vũng Tàu
42 - 08
Bạc Liêu
41 - 18
Thứ 3
10-12-2019
Bến Tre
79 - 45
Vũng Tàu
96 - 63
Bạc Liêu
65 - 37
Thứ 3
03-12-2019
Bến Tre
37 - 63
Vũng Tàu
87 - 33
Bạc Liêu
44 - 19
Thứ 3
26-11-2019
Bến Tre
15 - 76
Vũng Tàu
24 - 02
Bạc Liêu
66 - 07
Thứ 3
19-11-2019
Bến Tre
29 - 26
Vũng Tàu
83 - 82
Bạc Liêu
80 - 24
Thứ 3
12-11-2019
Bến Tre
89 - 56
Vũng Tàu
00 - 25
Bạc Liêu
26 - 88
Thứ 3
05-11-2019
Bến Tre
24 - 11
Vũng Tàu
63 - 24
Bạc Liêu
80 - 49
Thứ 3
29-10-2019
Bến Tre
50 - 44
Vũng Tàu
73 - 98
Bạc Liêu
85 - 53
Thứ 3
22-10-2019
Bến Tre
49 - 95
Vũng Tàu
65 - 03
Bạc Liêu
62 - 05
Thứ 3
15-10-2019
Bến Tre
67 - 57
Vũng Tàu
78 - 35
Bạc Liêu
42 - 50
Thứ 3
08-10-2019
Bến Tre
47 - 05
Vũng Tàu
30 - 17
Bạc Liêu
58 - 47
Thứ 3
01-10-2019
Bến Tre
82 - 64
Vũng Tàu
25 - 58
Bạc Liêu
82 - 87
Thứ 3
24-09-2019
Bến Tre
15 - 45
Vũng Tàu
85 - 50
Bạc Liêu
32 - 91
Thứ 3
17-09-2019
Bến Tre
67 - 82
Vũng Tàu
42 - 83
Bạc Liêu
11 - 62
Thứ 3
10-09-2019
Bến Tre
01 - 49
Vũng Tàu
12 - 98
Bạc Liêu
14 - 23
Thứ 3
03-09-2019
Bến Tre
58 - 43
Vũng Tàu
30 - 42
Bạc Liêu
67 - 27
Thứ 3
27-08-2019
Bến Tre
64 - 94
Vũng Tàu
69 - 38
Bạc Liêu
43 - 61
Thứ 3
20-08-2019
Bến Tre
51 - 35
Vũng Tàu
48 - 75
Bạc Liêu
64 - 69
Thứ 3
13-08-2019
Bến Tre
89 - 82
Vũng Tàu
97 - 87
Bạc Liêu
84 - 85
Thứ 3
06-08-2019
Bến Tre
85 - 50
Vũng Tàu
80 - 16
Bạc Liêu
17 - 87
Thứ 3
30-07-2019
Bến Tre
92 - 86
Vũng Tàu
45 - 90
Bạc Liêu
16 - 21
Thứ 3
23-07-2019
Bến Tre
34 - 59
Vũng Tàu
45 - 48
Bạc Liêu
66 - 57
Thứ 3
16-07-2019
Bến Tre
91 - 77
Vũng Tàu
73 - 60
Bạc Liêu
12 - 81
Thứ 3
09-07-2019
Bến Tre
74 - 70
Vũng Tàu
80 - 94
Bạc Liêu
62 - 99
Thứ 3
02-07-2019
Bến Tre
51 - 08
Vũng Tàu
39 - 24
Bạc Liêu
73 - 53
Thứ 3
25-06-2019
Bến Tre
09 - 42
Vũng Tàu
11 - 95
Bạc Liêu
23 - 79
Thứ 3
18-06-2019
Bến Tre
42 - 70
Vũng Tàu
10 - 62
Bạc Liêu
15 - 12
Thứ 3
11-06-2019
Bến Tre
45 - 63
Vũng Tàu
82 - 99
Bạc Liêu
17 - 32
Thứ 3
04-06-2019
Bến Tre
03 - 91
Vũng Tàu
19 - 38
Bạc Liêu
35 - 29
Thứ 3
28-05-2019
Bến Tre
39 - 68
Vũng Tàu
16 - 97
Bạc Liêu
55 - 95
Thứ 3
21-05-2019
Bến Tre
60 - 68
Vũng Tàu
36 - 54
Bạc Liêu
43 - 58
Thứ 3
14-05-2019
Bến Tre
68 - 76
Vũng Tàu
71 - 98
Bạc Liêu
06 - 67
Thứ 3
07-05-2019
Bến Tre
67 - 99
Vũng Tàu
17 - 10
Bạc Liêu
16 - 33
Thứ 3
30-04-2019
Bến Tre
11 - 54
Vũng Tàu
76 - 43
Bạc Liêu
07 - 17
Thứ 3
23-04-2019
Bến Tre
64 - 93
Vũng Tàu
93 - 44
Bạc Liêu
82 - 87
Thứ 3
16-04-2019
Bến Tre
87 - 20
Vũng Tàu
62 - 19
Bạc Liêu
59 - 23
Thứ 3
09-04-2019
Bến Tre
06 - 01
Vũng Tàu
90 - 62
Bạc Liêu
66 - 78
Thứ 3
02-04-2019
Bến Tre
82 - 19
Vũng Tàu
66 - 67
Bạc Liêu
11 - 54
Thứ 3
26-03-2019
Bến Tre
96 - 92
Vũng Tàu
14 - 85
Bạc Liêu
44 - 61
Thứ 3
19-03-2019
Bến Tre
34 - 23
Vũng Tàu
35 - 15
Bạc Liêu
25 - 28
Thứ 3
12-03-2019
Bến Tre
37 - 31
Vũng Tàu
87 - 85
Bạc Liêu
65 - 97
Thứ 3
05-03-2019
Bến Tre
47 - 21
Vũng Tàu
95 - 20
Bạc Liêu
90 - 26
Thứ 3
26-02-2019
Bến Tre
24 - 19
Vũng Tàu
58 - 57
Bạc Liêu
54 - 73
Thứ 3
19-02-2019
Bến Tre
34 - 40
Vũng Tàu
57 - 31
Bạc Liêu
90 - 30
Thứ 3
12-02-2019
Bến Tre
39 - 36
Vũng Tàu
87 - 35
Bạc Liêu
06 - 60
Thứ 3
05-02-2019
Bến Tre
66 - 18
Vũng Tàu
32 - 64
Bạc Liêu
67 - 32
Thứ 3
29-01-2019
Bến Tre
28 - 31
Vũng Tàu
72 - 31
Bạc Liêu
37 - 46
Thứ 3
22-01-2019
Bến Tre
28 - 04
Vũng Tàu
34 - 12
Bạc Liêu
77 - 65
Thứ 3
15-01-2019
Bến Tre
75 - 54
Vũng Tàu
01 - 32
Bạc Liêu
17 - 17
Thứ 3
08-01-2019
Bến Tre
85 - 76
Vũng Tàu
78 - 22
Bạc Liêu
33 - 75
Thứ 3
01-01-2019
Bến Tre
97 - 99
Vũng Tàu
59 - 23
Bạc Liêu
94 - 28
Thứ 3
25-12-2018
Vũng Tàu
29 - 05
Bến Tre
82 - 29
Bạc Liêu
64 - 36
Thứ 3
18-12-2018
Bến Tre
69 - 94
Vũng Tàu
19 - 35
Bạc Liêu
71 - 45
Thứ 3
11-12-2018
Bến Tre
33 - 64
Vũng Tàu
35 - 91
Bạc Liêu
25 - 37
Thứ 3
04-12-2018
Bến Tre
29 - 92
Vũng Tàu
09 - 64
Bạc Liêu
42 - 12
Thứ 3
27-11-2018
Bến Tre
05 - 09
Vũng Tàu
97 - 34
Bạc Liêu
82 - 98
Thứ 3
20-11-2018
Bến Tre
85 - 34
Vũng Tàu
29 - 34
Bạc Liêu
28 - 11
Thứ 3
13-11-2018
Bến Tre
04 - 72
Vũng Tàu
00 - 95
Bạc Liêu
12 - 26
Thứ 3
06-11-2018
Bến Tre
12 - 93
Vũng Tàu
33 - 37
Bạc Liêu
59 - 88
Thứ 3
30-10-2018
Bến Tre
73 - 86
Vũng Tàu
57 - 95
Bạc Liêu
02 - 55
Thứ 3
23-10-2018
Bến Tre
36 - 21
Vũng Tàu
19 - 95
Bạc Liêu
87 - 67
Thứ 3
16-10-2018
Bến Tre
67 - 58
Vũng Tàu
45 - 25
Bạc Liêu
75 - 97
Thứ 3
09-10-2018
Bến Tre
10 - 79
Vũng Tàu
07 - 68
Bạc Liêu
45 - 56
Thứ 3
02-10-2018
Bến Tre
00 - 58
Vũng Tàu
27 - 15
Bạc Liêu
60 - 96
Thứ 3
25-09-2018
Bến Tre
72 - 14
Vũng Tàu
18 - 12
Bạc Liêu
79 - 20
Thứ 3
18-09-2018
Bến Tre
63 - 40
Vũng Tàu
75 - 49
Bạc Liêu
46 - 83
Thứ 3
11-09-2018
Bến Tre
15 - 87
Vũng Tàu
01 - 94
Bạc Liêu
57 - 98
Thứ 3
04-09-2018
Bến Tre
06 - 17
Vũng Tàu
00 - 39
Bạc Liêu
83 - 53
Thứ 3
28-08-2018
Bến Tre
75 - 33
Vũng Tàu
49 - 61
Bạc Liêu
05 - 69
Thứ 3
21-08-2018
Bến Tre
92 - 35
Vũng Tàu
32 - 50
Bạc Liêu
19 - 26
Thứ 3
14-08-2018
Bến Tre
44 - 14
Vũng Tàu
81 - 91
Bạc Liêu
29 - 29
Thứ 3
31-07-2018
Bến Tre
22 - 39
Vũng Tàu
04 - 13
Bạc Liêu
24 - 31
Thứ 3
24-07-2018
Bến Tre
78 - 20
Vũng Tàu
07 - 20
Bạc Liêu
90 - 73
Thứ 3
17-07-2018
Bến Tre
45 - 51
Vũng Tàu
76 - 55
Bạc Liêu
45 - 38
Thứ 3
10-07-2018
Bến Tre
96 - 80
Vũng Tàu
47 - 10
Bạc Liêu
25 - 25
Thứ 3
03-07-2018
Bến Tre
69 - 19
Vũng Tàu
96 - 57
Bạc Liêu
32 - 18
Thứ 3
26-06-2018
Bến Tre
26 - 98
Vũng Tàu
84 - 76
Bạc Liêu
47 - 90
Thứ 3
19-06-2018
Bến Tre
26 - 36
Vũng Tàu
07 - 28
Bạc Liêu
26 - 01
Thứ 3
12-06-2018
Bến Tre
92 - 42
Vũng Tàu
58 - 59
Bạc Liêu
44 - 21
Thứ 3
05-06-2018
Bến Tre
13 - 84
Vũng Tàu
44 - 50
Bạc Liêu
35 - 13
Thứ 3
29-05-2018
Bến Tre
04 - 25
Vũng Tàu
69 - 74
Bạc Liêu
48 - 04
Thứ 3
22-05-2018
Bến Tre
90 - 48
Vũng Tàu
44 - 18
Bạc Liêu
39 - 82
Thứ 3
15-05-2018
Bến Tre
19 - 39
Vũng Tàu
98 - 98
Bạc Liêu
66 - 19
Thứ 3
08-05-2018
Bến Tre
04 - 21
Vũng Tàu
33 - 08
Bạc Liêu
44 - 72
Thứ 3
01-05-2018
Bến Tre
15 - 23
Vũng Tàu
86 - 57
Bạc Liêu
16 - 60
Thứ 3
24-04-2018
Bến Tre
09 - 83
Vũng Tàu
29 - 29
Bạc Liêu
56 - 79
Thứ 3
17-04-2018
Bến Tre
35 - 61
Vũng Tàu
12 - 40
Bạc Liêu
19 - 71
Thứ 3
10-04-2018
Bến Tre
69 - 20
Vũng Tàu
08 - 44
Bạc Liêu
19 - 77
Thứ 3
03-04-2018
Bến Tre
39 - 16
Vũng Tàu
10 - 15
Bạc Liêu
46 - 08
Thứ 3
27-03-2018
Bến Tre
17 - 52
Vũng Tàu
76 - 92
Bạc Liêu
58 - 67
Thứ 3
20-03-2018
Bến Tre
40 - 40
Vũng Tàu
18 - 65
Bạc Liêu
77 - 20
Thứ 3
13-03-2018
Bến Tre
34 - 07
Vũng Tàu
58 - 97
Bạc Liêu
47 - 79
Bóng rổ Thể thao Tỉ số bóng đá Casino game nổ hũ Cá độ thể thao Game casino Trò chơi poker sòng bạc Casino game poker Baccarat casino Game poker Baccarat Trò poker poker Baccarat Game bài